logo osk103
Back

รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสวนกุหลาบ รุ่น 103 ครั้งที่ 1/2558

1114 views
9 เม.ย. 2015

รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสวนกุหลาบ รุ่น 103 ครั้งที่ 1/2558
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 09:40-12:40 น.

วาระที่ 1 นโยบาย/ แนะนำกรรมการ (โดยประธาน/เลขา)

ประธานหนุ่ม แนะนำกรรมการ และแจ้งว่ากรรมการชุดนี้มีวาระ 1 ปี ครบวาระ 8 มี.ค. 2559
โดยประธานฯ ฝากเรื่อง การจัดตั้งสถานที่ทำการ (Office) ของรุ่น 103 (เพื่อเป็นจุดพบปะกัน รูปแบบอาจเป็น Car Care หรือ ร้านกาแฟ) และฝากตัวแทนห้องไปสอบถามเพื่อนๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ (ขอคำตอบ 30 เม.ย. 58) จะได้กำหนดสถานที่ และรูปแบบรายละเอียดให้ชัดเจนต่อไป
มีการหารือ 4 วัตถุประสงค์หลักของรุ่น 103 ได้แก่
1) ให้เพื่อนมาสนุกสนานรวมกันให้มากที่สุด
2) ให้เกิดการช่วยเหลือ เกื้อหนุนระหว่างรุ่น
3) ตอบแทนโรงเรียน
4) ตอบแทนสังคม
โดย 2 ข้อแรก เราได้ดำเนินงานมาได้เป็นอย่างดีพอสมควรแล้ว ปีนี้อยากจะมีกิจกรรมที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3 มากขึ้น และได้กำหนดกิจกรรมที่ทำ 2 เรื่อง คือ

-การสนับสนุนด้านการศึกษา
- การดูแลครูเก่า
 โดยทำทุกปี มีการกำหนดงบประมาณทั้ง 2 เรื่อง 200,000 บาท ต่อปี
แหล่งที่มาของเงินจะมาจากการเก็บค่า Membership รายปีต่อห้อง ที่ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อปีต่อห้อง (30,000 บาท *16 ห้อง = 480,000 บาทต่อปี เนื่องจากรุ่นยังมีรายจ่าย Fix cost อีก ที่ประมาณ 200,000 บาทต่อปี)
ขอฝากให้ 602 ไปกำหนดรูปแบบการสนับสนุนด้านการศึกษา

และ 607 ไปกำหนดรูปแบบการดูแลครูเก่า มาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป


และ ฝากตัวแทนห้องไปสอบถามเพื่อนๆ แต่ละห้อง เรื่องการทำ 2 กิจกรรมดังกล่าวและการเก็บเงิน Membership รายปีต่อห้องที่ขั้นต่ำ30,000 บาทต่อปีต่อห้อง จะเห็นด้วยหรือไม่ (ขอคำตอบ 30 เม.ย. 58)

วาระที่ 2 เรื่องปฏิทินกิจกรรมปีนี้ (โดยเลขา)

- งานเลี้ยงรุ่น 103 ปี 2559 - มีนาคม 2559 จัดโดย 609-612
- ประชุมกรรมการรุ่น 103 - ทุกเดือนคี่ วันเสาร์ที่สองของเดือน
- กอล์ฟหารายได้ - พฤษภาคม 2558
- กิจกรรมแฟมิลี่ แรลลี่ -17-18 ตุลาคม 2558 จัดโดย 613-616
- กิจกรรมพาครูเที่ยว - 7 พฤศจิกายน 2558
- กิจกรรมกอลฟ์ Ryder Cup 103 – ทุกเดือนคี่
- กิจกรรมฟุตบอล OSK League - ประมาณสิงหาคม 2558
กิจกรรมอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้จัดกิจกรรมหลักของรุ่นในปีต่อๆ ไป ดังนี้  แรลลี่แฟมิลี่ ปี 2016 จัดโดย 601-604, งานเลี้ยงรุ่นปี 2017 จัดโดย 613-616, แรลลี่แฟมิลี่ ปี 2017 จัดโดย 605-608

ฝากตัวแทนห้องช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้เพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมกันเยอะเยอะ

วาระที่ 3 รายงานสถานะการเงิน (โดยพี่ใหญ่)

มีบัญชี 2 บัญชี, บัญชี OSK103 1,095,586 บาท, บัญชีกองทุนเพื่อนเพื่อเพื่อน ยอดล่าสุด 462,500 บาท

ค่าใช้จ่าย Fixed cost 200,000 บาทต่อปี การประมาณการหารายได้เบื้องต้นประมาณ 900,000 บาทต่อปี

วาระที่ 4 สรุปงานเลี้ยงรุ่น 103 (เสาร์ที่ 7 มีค. 2558) โดย 605-608 หมออาร์ท

งบประมาณ 560,000 บาท ใช้จริง 486,665 บาท ผู้มาร่วมงาน ยอดแจ้งมา 480 คน มาจริง 385 คน คิดเป็น 81% ของยอดที่แจ้งมาและเป็น 55% ของจำนวนเพื่อนในรุ่น
ประธานฯ ขอให้เป็นประเพณีในทุกครั้งที่มีการเลี้ยงรุ่น ให้มีการทำบุญให้กับเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยให้เป็นความรับผิดชอบของกรรมการรุ่นในการจัดการทำบุญดังกล่าว

วาระที่ 5 กิจกรรม 103 แฟมิลี่ แรลลี่ 2558 (ครั้งที่ 3) (โดยพี่เอก/ศรัณย์)

จัดวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558
วัตถุประสงค์ 1) เสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครอบครัวในรุ่น
                 2) ร่วมปลูกป่าโกงกางถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

วันแรก เริ่มสวนกุหลาบธนบุรี -> วัดเขายี่สาร สมุทรสงคราม ปลูกป่าโกงกาง -> ที่พัก สวนสนประดิพัทธ์
วันสอง นำเที่ยววัดห้วยชัยมงคล โครงการชั่งหัวมัน
อัตราห้องพักปกติ 2,800 บาท ลดเหลือ 1,800 บาท) จองห้องพัก 150 ห้อง รถ 150 คัน
งบประมาณ 1,000,000 บาท ขอสปอนเซอร์ 700,000 บาท เก็บเงินคันละ 2,400 บาท ต่อ 1 ห้องพัก
ทีมผู้จัดงานขออนุมัติเงิน ล่วงหน้าจากรุ่นเพื่อมัดจำค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท ที่ประชุมอนุมัติและฝากตัวแทนห้องช่วยประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวด้วย

วาระที่ 6 กองทุนเพื่อนเพื่อเพื่อน (โดยพี่ไฝ)

กองทุนเพื่อนเพื่อเพื่อน (พพพ.) ก่อตั้งเมื่อมกราคม 2558
วัตถุประสงค์ 1) ให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบปัญหา ใช้ระบบตัวแทนห้อง
                 2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อนให้มีความสุข ไม่จำเป็นต้องเป็นเงิน จัดพบปะพูดคุย Lunch Talk เช่น เคยเชิญหมอสมคนึงจากบางมดมาคุยเรื่องโรคหัวใจ หรือ การลงทุน ลูก กฎหมาย

กองทุนมีเงิน 462,500  บาท ยังไม่ได้ใช้ กรณีที่เพื่อนมีความเดือดร้อน สามารถติดต่อมายังประธานกองทุนโดยตรง (พี่ไฝ) หรือผ่านตัวแทนห้องมา

วาระที่ 7 กิจกรรมพาครูเที่ยว 7 พฤศจิกายน 2558 (โดยพี่ประสิทธิ์)

พาครูเที่ยว เป็นกิจกรรมของรุ่น ที่ผ่านมา 607 จัดการ ครูไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่อยากจะพบปะมีกิจกรรมกับลูกศิษย์ ครั้งต่อไป จัดวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2558 โดยจะมีการทอดกฐินด้วยที่วัดป่าตอสีเสียด อุดรธานี ของพระบัณฑิต

ครูตอบรับดังนี้ อ.วารุณี อ.สุกัญญา อ.ดารากร อ.ศรีวรรณ อ.ทยิดา อ.รัชนี อ.ไพโรจน์ อ.สุโข อ.วีระเป็นประธานฝ่ายครู ประธานหนุ่มเป็นประธานฝ่ายลูกศิษย์

งบประมาณการพาครูเที่ยว จะช่วยกันสมทบจากเพื่อนที่ไปด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมเดินทางจะสรุปอีกครั้ง

การทอดกฐิน สวนฯ 103 ร่วมทำบุญจำนวน 50,000 บาท และรองประธานอ๊อดที่จัดทอดกฐิน เป็นประจำทุกปีจะมาจัดร่วมเป็นกฐินสามัคคี  และเชิญชวนเพื่อน 103 ร่วมทำบุญ โดยฝากตัวแทนห้องไปประชาสัมพันธ์งานบุญดังกล่าว (ไม่มีซอง ไม่มีใบเสร็จ แต่จะมีการจัดทำเป็นเนื้อหาเพื่อแจ้งข้อมูล และเลขบัญชี ที่เป็นทางการอีกครั้ง)

วาระที 8 กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ (โดยอ.แป๋ง)

สมาคมศิษย์เก่า 5 มีนาคม 2558 เชิญชวนศิษย์เก่าสวนฯทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงอาคาร และสถานที่ของสมาคมฯ ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ เลขที่ 070-0-15171-0 ธ.กรุงไทย/เทเวศน์

กำหนดการประชุมใหญ่ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ 25 เมษายน 2558

สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯปรับปรุง Lounge เสร็จแล้ว สามารถใช้จัดเลี้ยง ประชุม มีกาแฟ Snack เชิญชวนใช้งาน

วาระที่ 9) อื่นๆ

จะมีการเปิดรับทำแหวนุร่นอีกครั้ง ประมาณช่วงเดือนพ.ค. 2558 โดยทางพี่เต๋าและพี่ณัฎฐ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประชุมครั้งต่อไป เสาร์ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้บันทึกการประชุม เลขาบัง

   


Comment

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยนะครับ
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

Related News & Activity