logo osk103
Back

รายงานการประชุมคณะกรรมการรุ่น ครั้งที่ 2/2558

724 views
10 มิ.ย. 2015

   

รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสวนกุหลาบ รุ่น 103 ครังที่ 2/2558
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30-11.30 น.

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 1/2558

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2 เรื่องรูปแบบการสนับสนุนโรงเรียนด้านการศึกษาและด้านการดูแลครูเก่า

ที่ประชุมเห็นชอบ และสรุปว่าจะมีการเก็บเงินรายห้องรายปี ห้องละ 30,000 บาท (16 ห้อง รวมเป็นเงิน 480,000 บาท) 
โดยจะนำไปสนับสนุนโรงเรียนด้านการศึกษาจำนวน 100,000 บาทต่อปี 
สนับสนุนโรงเรียนด้านการดูแลครูเก่าจำนวน 100,000 บาทต่อปี


ส่วนที่เหลือ 280,000 บาทต่อปี (480,000-200,000) จะนำไปใช้กับรายจ่ายที่รุ่นจะต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี ตามที่ได้เคยชี้แจงไปในการประชุมครั้งที่แล้ว 
อันได้แก่ 
1) เงินช่วยงานในรุ่น 103 (เงินช่วยงานศพ ค่าห้องประชุม อาหาร) 
2)เงินช่วยงานโรงเรียน 
3) เงินช่วยงานสมาคมศิษย์เก่าสวน 
4) เงินช่วยงานปีใหม่ สงกรานต์ รับน้องครูเก่า

โดยที่การเก็บเงินรายห้องรายปีจำนวน 30,000 บาท ในปีนี้ จะเก็บเงินในสิ้นเดือน มิย. 58 และปีต่อๆไปจะเก็บเงินรายห้องรายปีจำนวนดังกล่าวในสิ้นเดือน กพ.

ทั้งนี้ที่ประชุม ได้มอบหมายให้ 602 ไปกำหนดรูปแบบการสนับสนุนโรงเรียนด้านการศึกษาและให้ 607 ไปกำหนดรูปแบบการสนับสนุนโรงเรียนด้านการดูแลครูเก่ามาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3 รายงานสถานะการเงินรุ่น และกองทุน พพพ.

มีบัญชี 2 บัญชี, บัญชี OSK 103 จำนวน 852,386 บาท (หลังจากหักยอดสำรองจ่ายงานแฟมิลี่แรลลี่ 58) 
บัญชีกองทุนเพื่อนเพื่อเพื่อน จำนวน 462,500 บาท

วาระที่ 4 กิจกรรมกอลฟ์หารายได้

กิจกรรมกอลฟ์ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบรุ่น 103 
จะจัดขึ้นที่สนาม Cascata Golf Club 
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 58 Short Gun 12.00 น. 
โดยมีคุณพรหมพล ตรีวิศวเวทย์ (เหงือก) เป็นประธานจัดงานแข่งขัน

ประมาณการรายได้เข้ารุ่น 103 หลังหักค่าใช้จ่ายไว้ที่ประมาณ 1 ล้านบาท (40 ก๊วน 160 คน)
ทีมงานจัดงานแข่งขันขอความร่วมมือตัวแทนห้องแต่ละห้องในการขายก๊วนกอลฟ์ ห้องละ 2 ก๊วน ห้องไหนขายได้ขายเลย ห้องไหนรู้ว่าจะขายใครแต่ไม่รู้จะเริ่มพูดขายยังไง สามารถแจ้งชื่อมาที่คุณต้น จักกฤษณ์ เพื่อให้คุณต้นโทรไปช่วยขายได้

โดยที่ทีมงานจัดการแข่งขัน จะจัดส่ง Golf Brochure ขายกอลฟ์ให้กับตัวแทนห้องทุกคน ภายในต้นเดือน มิ.ย.58 ที่ประชุม ต้องการสรุปยอดขายกอลฟ์ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนก.ค.58

วาระที่ 5 สรุปการจัดทำแหวนรุ่น 103

แหวนรุ่น รีเมค ทำขึ้นทั้งหมด 141 วง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำนวน 140,322 บาท นำเข้าบัญชีรุ่น

ฝากตัวแทนห้องประชาสัมพันธ์กรณีเพื่อนคนไหนต้องการสั่งจองแหวนเพิ่มเติม ให้จองได้ผ่านตัวแทนห้องรวบรวมจำนวนมา ภายในไม่เกินสิ้นเดือนมิ.ย. 58 
ที่ประชุมขอบคุณพี่เต๋า พี่ณัฎฐ์และทีมงานที่ช่วยจัดทำแหวนรุ่น รีเมค จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

วาระที่ 6 รายงานความคืบหน้ากิจกรรมอื่นๆ

กองทุนเพื่อนเพื่อเพื่อน
พี่ไฝให้ข้อมูลเพื่อนประยุทธ ที่กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพและครอบครัว พร้อมทั้งแนวทางที่ทีมงานกองทุนเพื่อนเพื่อเพื่อนกำลังให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
ที่ประชุมรับทราบ

ความคืบหน้ากิจกรรม 103 แฟมิลี่ แรลลี่ 2558
พี่หน่อยรายงานความคืบหน้าเรื่องการจัดกิจกรรมดังกล่าว ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมได้เบิกจ่ายเงินสำรองล่วงหน้าที่ขออนุมัติไว้จากที่ประชุมครั้งที่แล้วไปดำเนินการแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุม 11.30 น. ประชุมครั้งต่อไป 11 กค. 58
ผู้บันทึก เลขาฯ บัง


Comment

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยนะครับ
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

Related News & Activity