logo osk103
Back

การแข่งขันกอล์ฟ เพื่อหาเงินรายได้สนับสนุนกิจกรรม ของศิษย์เก่าสวนกุหลาบ รุ่น ๑๐๓

488 views
10 ส.ค. 2015

การแข่งขันกอล์ฟเพื่อหาเงินรายได้สนับสนุนกิจกรรมของ ศิษย์เก่าสวนกุหลาบรุ่น 103
จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
ณ สนาม คัสคาต้า กอล์ฟคลับ
Shot Gun Start 12.00 น.
ยังสามารถสมัครเข้าแข่งขัน(ก๊วน)ได้นะครับ โดยแจ้งความจำนงไปยังตัวแทนห้องของท่าน


Comment

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยนะครับ
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

Related News & Activity