logo osk103
Back

คุณพ่อเพื่อนนุ้ย เกษมสุข ขยันระงับพาล ถึงแก่กรรม

824 views
23 พ.ย. 2015

คุณพ่อ เพื่อนนุ้ย-เกษมสุข ขยันระงับพาล พลตรีสนั่น ขยันระงับพาล  ได้ถึงแก่กรรม
โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา ๗ วันตั้งแต่วันที่ ๒๑/๑๑/๕๘ ถึง ๒๗/๑๑/๕๘ เวลาสวด ๑๘:๓๐น. ถึง ๑๙:๐๐ น.
พระราชทานเพลิงในวันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๕:๓๐ น. ณ วัดโสมนัสวรวิหาร ศาลา9
ขอเชิญเพื่อนๆ ทุกคนเข้าร่วมงานด้วยครับ


Comment

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

ยินดีด้วยนะครับ
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557

คนดีศรีสวนฯ ประจำปี พ.ศ.2557 ของรุ่น 103 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ(เหลา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
สวัสดีมีชัย 25 มิถุนายน 2557